Worms Là Gì

a type of worm that lives in an animal"s intestine, feeding on the food there, or on an animal"s body toàn thân, feeding off its blood:

Bạn đang xem: Worms là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự phukienotocaocap.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tín.


to lớn succeed in moving along in a difficult or crowded situation, by moving your toàn thân slowly và carefully:
khổng lồ give sầu an animal, especially a pet dog or cát, medicine khổng lồ kill any worms that might be living inside it:
a computer program that can sover copies of itself to lớn other computers and is designed lớn prevent the computers from working normally:
*

If two people get on like a house on fire, they lượt thích each other very much và become friends very quickly.

Về câu hỏi này
*

*

Xem thêm: Máy Bay Bà Già Thanh Hóa - Cave Thanh Hóa Trang Cá Nhân

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập phukienotocaocap.com English phukienotocaocap.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message