Các xe ô tô vi phạm giao thông đối với ô tô, các lỗi phạt nguội xe ô tô bao gồm những gì

Từ ngày 15 đến 18/10, qua khối hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang phát hiện nay và thực hiện phạt nguội đối với 107 ngôi trường hợp vi phạm luật trật tự bình an giao thông.

Bạn đang xem: Các xe ô tô vi phạm


*

Phương tiện phạm luật không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trong đó tất cả 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 29 trường vừa lòng lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 16 ngôi trường hợp tín đồ ngồi trên xe xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, 21 trường vừa lòng rẽ trái trên nơi bao gồm biển cấm.

Danh sách phương tiện phạm luật từ 12h ngày 15 cho 12h ngày 18/10 như sau:

1. Vi phạm vượt đèn đỏ:

- Xe xe hơi biển số: 98A-217.22, 98A-392.15, 14C-217.97, 30K-446.00, 34A-631.12, 24A-030.90, 98A-550.17, 98A-613.65, 98A-514.36, 98A-290.11, 98A-608.03, 98A-380.36, 98A-238.72, 98A-204.40, 30F-015.85, 29H-549.71.

- Xe mô tô biển cả số: 98B3-158.29, 98B3-501.14, 98B3-701.35, 98B3-674.26, 98B3-320.62, 98B3-791.10, 98B3-854.16, 98B3-194.24, 98B3-403.31, 98B3-388.45, 98B3-157.02, 98B3-504.60, 98B3-756.17, 98B3-798.42, 98B3-581.48, 98B3-847.54, 98B3-122.77, 98B3-881.35, 98B3-897.74, 98B3-638.45, 98B3-386.82, 98B3-277.31, 98B3-707.11, 98B3-320.21, 98B3-316.41.

2. Lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường: 98A-225.28, 30G-071.80, 98A-523.82, 98A-442.61, 30E-310.81, 98H-010.95, 98H-032.77, 98A-477.42, 98A-498.20, 98A-190.22, 30E-172.73, 30A-825.89, 98A-211.54, 98A-436.64, 30A-443.39, 98A-191.92, 98A-065.26, 98A-267.74, 98C-253.30, 98A-503.25, 98A-260.91, 98A-567.88, 12H-006.48, 98C-170.54, 29H-867.90, 98A-300.15, 29B-400.86, 98C-239.37, 98A-516.30.

3. Bạn ngồi bên trên xe xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm: 98B3-866.03, 98B3-916.87, 98B3-196.89, 98B3-642.39, 98B3-887.67, 98B3-852.16, 98B3-655.28, 98B3-791.48, 98B3-853.82, 98B3-293.24, 98B3-293.24, 98B3-345.21, 98B3-676.03, 98B3-901.29, 98B3-547.74, 98B3-827.54.

4. Vi phạm rẽ trái trên nơi tất cả biển cấm: 38A-611.09, 30A-033.48, 29A-341.97, 30G-457.70, 98A-670.73, 98C-244.47, 98A-279.36, 98A-670.92, 98A-295.92, 98A-389.82, 99C-241.36, 98A-383.56, 34A-491.59, 80C-017.18, 29C-019.48, 98A-448.60, 99D-015.69, 89A-269.29, 98A-399.53, 98A-317.16, 98A-041.56.

Từ ngày 12 mang lại 19/10, thông qua khối hệ thống camera thống kê giám sát giao thông, Công an huyện Lục nam (Bắc Giang) đang phát hiện nay và thực hiện xử vạc nguội so với 46 trường hợp vi phạm trật tự an ninh giao thông.

Trong đó bao gồm 27 trường phù hợp không chấp hành tín hiệu lệnh đèn biểu hiện giao thông, 5 trường hòa hợp đè vén kẻ đường, 6 ngôi trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, 8 trường vừa lòng không nhóm mũ bảo đảm .

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

1. Ko chấp hành hiệu lệnh đèn dấu hiệu giao thông: Xe ô tô biển số 98A-577.50, 98A-255.88, 98A-593.96, 14A-634.96, 98A-491.01, 98A-150.89, 98A-177.05.

Xe tế bào tô biển lớn số 98F1-269.04, 98F1-122.13, 98F1-291.29, 98B2-514.34, 98F1-210.98, 98F1-231.03, 98F1-295.24, 98F1-435.16, 98F1-452.26, 98F1-123.46, 98F1-047.36, 98B3-111.95, 98F1-085.65, 98F1-274.63, 98B1-152.32, 98F1-460.44, 98F1-426.06, 98F1-210.16, 98F1-224.50, 98F1-332.59.

2. Phạm luật vạch kẻ đường: Xe ô tô biển số 98C-305.68, 98C-197.28, 98A-292.50, 98A-318.07, 98A-325.75.

3. Điều khiển xe quá vận tốc quy định: Xe ô tô biển số 99A-362.08, 99C-190.03, 15K-080.02, 98A-327.00, 98A-455.35, 98A-274.92.

4. Không team mũ bảo hiểm: Xe mô tô biển khơi số 98F1-331.90, 98F1-295.15, 98F1-330.12, 98F1-181.36, 98F1-311.56, 98F1-173.88, 98F1-332.68, 98F1-426.06.

Từ ngày 23 đến 29/9 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thị trấn Việt yên (Bắc Giang) phát hiện nay và triển khai xử phân phát nguội đối với 90 ngôi trường hợp phạm luật trật tự bình an giao thông.

Trong đó gồm 62 trường thích hợp vượt đèn đỏ; 14 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển khơi báo hiệu, vun kẻ đường; 14 trường hợp bạn ngồi trên xe mô tô phạm luật không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách phương tiện vi phạm luật như sau:

1. Vi phạm luật không chấp hành dấu hiệu đèn giao thông: Xe ô tô biển số: 20F-003.64, 98A-575.17, 98A-362.80, 98A-457.00, 30A-779.92, 98A-494.06, 98A-305.85, 98H-022.86, 98C-169.14, 99A-449.46, 98H-012.28, 30F-786.79, 29LD-317.17, 98A-179.78, 98A-137.11, 98A-411.10, 29S-1382, 98A-580.82, 98C-148.43, 30L-9980, 98H-031.26, 98A-494.56, 98A-676.55, 98D-012.18, 99A-011.92, 30E-381.90, 98C-085.34, 98A-031.98, 98A-491.66, 12H-8889, 99C-257.40, 98A-488.72, 98A-496.35, 89C-250.07, 98A-173.53, 98A-272.26, 98A-238.26, 98A-462.00, 28B-000.26, 29LD-317.17, 99C-202.82, 29LD-306.06, 98A-180.42, 29A-659.74, 98C-123.97, 98A-348.53, 98A-335.89, 29D-032.55.

2. Ko chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển lớn báo hiệu, vun kẻ đường: Xe xe hơi biển số:29A-895.97, 98A-277.96, 30K-090.59, 98A-386.11, 99A-375.49, 98A-525.21, 99A-543.50, 30U-1368, 98A-052.71, 30H-601.57, 98A-578.31, 98A-413.33, 98C-143.23, 34C-306.64.

3. Ko chấp hành dấu hiệu đèn giao thông: Xe mô tô hải dương số: 98K1-368.66, 98K1-013.58, 98B2-449.71, 98K1-168.06, 98H1-384.40, 98B3-743.28, 98B2-375.41, 98K1-202.83, 98B2-723.45, 98B3-355.53, 98D1-697.68, 98B2-726.91, 98K1-363.63, 98B3-327.97.

4. Fan đi xe mô tô, xe lắp thêm không team mũ bảo hiểm: 98B2-835.11, 98K1-022.63, 98Y1-9272, 98B3-770.66, 98B3-518.20, 98D1-914.90, 89B1-577.60, 98K1-184.10, 98K1-364.47, 98K1-012.94, 98D1-950.35, 98D1-862.22, 98K1-155.48, 98K1-325.24.

trên từ thời điểm ngày 15 mang đến ngày 22/12, qua khối hệ thống camera thống kê giám sát giao thông, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh giấc Bắc Giang đã phát hiện với thực hiện thông tin phạt nguội so với 119 ngôi trường hợp vi phạm trật tự bình an giao thông.


*
Phương tiện vi phạm “không chấp hành tín lệnh của đèn biểu thị giao thông”. Ảnh: Công an Bắc Giang

Trong đó, 4 trường thích hợp không chấp hành tín lệnh của đèn dấu hiệu giao thông; 94 trường đúng theo chạy vượt tốc độ; 11 trường đúng theo dừng vị trí gầm ước vượt; 6 ngôi trường hợp tinh chỉnh và điều khiển xe đi vào làn con đường khẩn cấp; 2 trường đúng theo chở sản phẩm vượt quá chiều cao, chở hàng dễ dàng rơi vãi; 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát điều hành giao thông; 1 trường đúng theo lùi bên trên cao tốc.

* Địa điểm vi phạm:

- té tư thị trấn Vôi, thị trấn Kép, buôn bản Quang thịnh, thị xã Lạng Giang: 98A-74131, 98R-03660, 30K-57063, 99C-22486, 12A-001.75, 12A-043.51, 12A-210.15, 20A-684.34, 29B-303.14, 29C-740.00, 29H-171.77, 29H-323.75, 29H-349.61, 29H-523.68, 29H-834.37, 29R-020.07, 29V3025, 30A-330.45, 30E-616.23, 30E-773.53, 30F-201.33.

30G-675.77, 30G-968.28, 30H-133.58, 30H-435.41, 30H-801.04, 30K-058.07, 34A-290.87, 34A-329.44, 34C-101.10, 34C-265.48, 37A-474.15, 76R-006.23, 77R-035.15, 88A-105.46, 89C-163.07, 89C-283.45, 98A-008.85, 98A-055.70, 98A-083.55, 98A-137.89, 98A-153.92, 98A-154.55, 98A-209.96, 98A-225.15, 98A-232.92, 98A-267.34, 98A-283.20. 98A-325.81.

Xem thêm: Bảng Giá Phụ Kiện Inox 304 Mới 2024, Bảng Giá Ống Inox 304

98A-351.75, 98A-373.82, 98A-388.85, 98A-412.93, 98A-428.58, 98A-429.84, 98A-435.61, 98A-465.08, 98A-466.17, 98A-483.18, 98A-489.92, 98A-580.19, 98A-588.77, 98A-611.78, 98A-646.18, 98B-006.37, 98C-161.93, 98C-164.35, 98C-199.36, 98C-199.64, 98C-201.49, 98C-286.32, 98H-009.65, 98H-029.31, 98R-027.63, 98R-027.65, 98R-029.12, 98R-030.78, 98R-033.47, 98R-035.70, 98R-036.87, 99A-191.44, 99A-445.79, 99A-650.94, 99A-696.91, 99C-110.59, 99E-007.53, 99L0389.

- dừng Gầm mong vượt Hùng Vương, song Khê, Đình Trám, quang đãng Châu: 98C-14425, 24C-14006, 29C-03768, 29C-05121, 34A-63160, 89LD-00740, 98A-53810, 30A-53869, 30H-26963, 15H-05119, 29H-67245.

- Điều khiển xe đi vào làn con đường khẩn cấp: 29B-62427, 98B-01546, 12B-00250, 18B-01047, 98B-01914, 98B-01967.

- QL31, 37: Xe ô tô BKS: 98A-641.94; 98A-519.27; 98A-038.07; 98C-255.64; 88C-233.00; 89C-228.86; 98C-291.49; 98C-166.79; 98C-221.54; 98A-572.67; 99LD-033.28; 98A-517.93; 29D-072.14; 30E-724.54; 30A-147.45.

Từ ngày 15 đến 21/12, qua khối hệ thống camera đo lường và thống kê giao thông với thiết bị nghệ thuật nghiệp vụ, Công an thị trấn Tân im (Bắc Giang) phát hiện và tiến hành phạt nguội đối với 15 ngôi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó, 6 trường hòa hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn biểu hiện giao thông, 9 trường thích hợp chạy quá tốc độ quy định:

1. Đối với 6 trường vừa lòng không chấp hành tín lệnh của đèn dấu hiệu giao thông:

- Ngày 15/12 phát hiện 2 phương tiện vi phạm: Xe xe hơi biển số 99A-279.79, xe tế bào tô biển cả số 98H1-448.97.

- Ngày 16/12 phát hiện nay 1 phương tiện vi phạm: Xe xe hơi biển số 99A-038.82.

- Ngày 18/12 phát hiện nay 1 phương tiện đi lại vi phạm: Xe ô tô biển số 99A-517.83.

- Ngày 19/12 phát hiện tại 1 phương tiện đi lại vi phạm: Xe ô tô biển số 98C-278.44.

- Ngày 21/12 phát hiện nay 1 phương tiện vi phạm: Xe ô tô biển số 14C-275.88.

2. Đối với 9 trường thích hợp chạy quá vận tốc quy định:

- Ngày 16/12 phát hiện nay 1 phương tiện vi phạm: Xe ô tô biển số 98A-531.82.

- Ngày 17/12 phát hiện 1 phương tiện đi lại vi phạm: Xe ô tô biển số 98A-661.27.

- Ngày 19/12 phát hiện 3 phương tiện đi lại vi phạm: Xe xe hơi biển số 20D-002.07, 30G-888.81, 98A-626.90.

- Ngày 20/12 phát hiện 3 phương tiện đi lại vi phạm: Xe xe hơi biển số 98A-400.61, 98A-644.43, 99C-177.22.

- Ngày 21/12 phát hiện 1 phương tiện đi lại vi phạm: Xe ô tô biển số 98A-134.43.

Từ ngày 21 đến 24/12 qua hệ thống camera đo lường và thống kê giao thông, Công an TP Bắc Giang phát hiện nay và tiến hành xử phân phát nguội đối với 109 ngôi trường hợp vi phạm luật trật tự an ninh giao thông.

Trong đó bao gồm 39 trường hòa hợp vượt đèn đỏ; 21 trường hợp lấn làn, vi phạm vạch kẻ đường; 11 ngôi trường hợp bạn ngồi bên trên xe tế bào tô phạm luật không team mũ bảo hiểm, 25 trường thích hợp rẽ trái trên nơi có biển cấm, 13 trường đúng theo chạy quá vận tốc quy định

Danh sách phương tiện vi phạm.

1. Vi phạm vượt đèn đỏ

- Xe ô tô biển số: 30F-834.10, 30K-271.39, 29A-902.80, 30H-246.47, 98A-673.42, 98A-070.53, 98A-226.02, 29A-737.05, 98A-619.11, 19A-091.11, 98A-072.28, 98A-612.17, 98A-445.61, 29A-939.90, 98C-027.03, 98A-077.15, 98A-245.69, 30E-918.76, 98A-618.54, 98A-019.36.

- Xe tế bào tô biển cả số: 98B3-169.37, 98B3-891.15, 98B3-091.70, 98B3-396.26, 98B3-313.10, 98B3-443.83, 98B3-565.97, 98B3-919.94, 98B3-927.36, 98B3-898.26, 98B3-416.17, 98B3-834.98, 98B3-875.13, 98B3-974.06, 98B3-974.27, 98B3-181.72, 98B3-891.37, 98B3-698.07, 98B3-225.26.

2. Lấn làn, vi phạm luật vạch kẻ đường: 98A-261.39, 98A-067.69, 98A-101.54, 98A-183.57, 98A-248.12, 30LD-011.76, 98A-142.08, 98C-164.78, 98A-047.06, 98A-319.17, 29A-312.82, 98C-188.77, 98A-389.72, 30G-496.02, 89A-238.94, 15D-024.35, 29K-080.44, 98A-042.52, 98A-248.22, 98A-514.75, 98A-600.89.

3. Fan ngồi bên trên xe xe máy không team mũ bảo hiểm: 98B3-121.16, 98B3-837.85, 98B3-576.37, 98B3-256.40, 98B3-744.41 (vi phạm 02 lần), 98B3-883.85, 98B3-718.63, 98B3-317.34, 98B3-915.76, 98B3-720.68.

4. Rẽ trái trên nơi tất cả biển cấm: 98A-195.47, 29D-426.29, 98A-681.26, 98A-596.54, 98A-619.02, 30A-370.38, 30H-493.79, 98A-661.04, 98H-2063, 20A-432.02, 98A-666.73, 98A-135.14, 98A-137.20, 98E-000.01, 15A-245.05, 30H-231.52, 98C-145.13, 30K-315.12, 20C-165.02, 20A-244.82, 98A-215.56, 98A-186.04, 29A-137.42, 99C-065.26, 98A-681.03.

5. Chạy quá vận tốc quy định: 98A-563.04, 99A-401.59, 99A-536.04, 98D-011.06, 99A-535.85, 99D-014.51, 88A-107.85, 98A-391.56, 98A-265.82, 98A-380.94, 30G-085.78, 98A-183.87, 98A-273.60.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *